Ved at samle sig i foreningen tog håndværksmestrene den nye tids udfordringer op med mange initiativer som f.eks. støtte til de faglige uddannelser på teknisk skole, uddeling af legater til de unge under uddannelse, hjælp til ældre gennem oprettelse af stiftelser med boliger og uddeling af legater.

Haandværker- og Industriforeningen i Odense blev stiftet i 1857 i Odense. Formålet var i lyset af en ny næringslovs bestemmelse om afskaffelse af de gamle protektionistiske laugsprivilegier, som beskyttede de enkelte håndværksfag – at starte en forening, hvor håndværksfagene kunne samles til fælles gavn.

Oprettelsen af bl.a. Varelotteriet var med til at sikre det økonomiske fundament for det sociale arbejde.

Haandværker- og Industriforeningen er også i dag kendetegnet ved de beskrevne gamle dyder, og virker som erhvervspolitisk talerør og tværfaglig interessegruppe for de små og mellemstore virksomheder på Fyn/i Odense.

Odenses og landsdelens gunstige udvikling ligger foreningen meget på sinde, og vi deltager aktivt i den løbende debat, samt udøver vor indflydelse på det erhvervspolitiske område.

Foreningen bor i den historiske Oluf Bagers Mødrende Gaard fra 1500-tallet, som er blevet restaureret af Fonden Realea A/S, som også bor i huset. Vi har nogle meget spændende historiske lokaler til administration og laugslokaler, som vi bruger til rigtig mange gode formål.