Historie

Haandværker- og Industriforeningen i Odense blev stiftet i 1857. Formålet var i lyset af en ny næringslovs bestemmelse om afskaffelse af de gamle protektionistiske laugs privilegier, som beskyttede de enkelte håndværksfag – at starte en forening, hvor håndværksfagene kunne samles til fælles gavn.

Ved at samle sig i Haandværker- og Industriforeningen tog håndværksmestrene den nye tids udfordringer op med mange initiativer som f.eks. at støtte de faglige uddannelser på teknisk skole, at uddele legater til unge under uddannelse, og at hjælpe ældre gennem oprettelse af stiftelser med boliger og uddeling af legater.

Oprettelsen af bl.a. Varelotteriet var med til at sikre det økonomiske fundament for det sociale arbejde.

Haandværker- og Industriforeningen er også den dag i dag kendetegnet ved de beskrevne gamle dyder, men virker også som erhvervspolitisk talerør og tværfaglig interessegruppe for de små og mellemstore virksomheder på Fyn og i Odense.

Odenses gunstige udvikling ligger foreningen meget på sinde, vi deltager aktivt i den løbende debat, og udøver vores indflydelse på det erhvervspolitiske område.

Foreningen bor i den historiske Oluf Bagers Mødrene Gaard fra 1500-tallet, som er blevet restaureret af Fonden Realia A/S, som også bor i huset. Vi har nogle meget spændende historiske lokaler som vi bruger flittigt til rigtig mange gode formål.

Torskegilde

Hvert år i januar afholder Haandværker- og Industriforening i Odense sammen med Byggesocietetet Fyn det årlige Torskegilde i Restaurant Næsbyhoved Skov med By- og Kultur Forvaltningen i Odense

Rådmand for By- og Kultur Forvaltningen i Odense fortæller om de mange aktuelle planer og visioner for Odense.

Formand for Haandværker- og Industriforeningen Frederik Heeschen og Byggesocietetets formand Torben Thisted, lægger efterfølgende op til en god debat om Odenses fremtid.

Menuen består som vanligt af:

• Kogt Torsk med tilbehør
• Pandekager med is og jordbærsyltetøj
• kaffe.

Medalje- og legatfest

Haandværker- og Industriforeningen i Odense afholder hvert år den traditionsrige Medalje- og Legatfest på Odense Rådhus.

For at styrke og hædre det gode håndværk inviterer Haandværker- og Industriforeningen i Odense de bedste af de nye svende, som har gjort sig fortjent til medalje eller æresbevisning indenfor sit fag.

Yderligere uddeler fagene legater til de nyuddannede, som har gjort sig fortjent til en særlig anerkendelse, så de har yderligere mulighed for at dygtiggøre sig.

Da Medalje- og Legatfesten er en ganske særlig begivenhed, inviteres repræsentanter for Odense, Region Syddanmark og Folketinget til at deltage i Medalje- og Legatfesten.

I forbindelse med Medalje- og Legatfesten udnævnes også Årets Æreshåndværker, som er en person, som har gjort en særlig påskønnelsesværdig indsats indenfor sit virke, til gavn og udvikling for samfundet.